Verbeter jou skoolkoerant, een dag op 'n keer


VIDEO INLIGTING
VIDEO TUTORIAL

Skole wat berigte publiseer op die OnsKan24 platform, sal punte verdien by die evaluasie van die skoolkoerantkompetisie inskrywings (sien merkstaat by aflaaivorms).

OnsKan24 is die platform wat die skoolkoerant tot 'n nuwe vlak kan neem. Ons almal  ken  elektroniese nuusbriewe en Facebook-blaaie wat elke skoolkoerant-scoop steel. Ons
Kan24 is egter 'n nuwe wapen wat die skoolkoerant weer relevant maak en boonop is dit vinnig en maklik: 

  1. Gaan na www.wecan24.co.za
  2. Kies die "sign up" opsie en registreer jou skool.
  3. Voltooi die inligtingsvorm en kies die "submit" opsie.
  4. Verfraai die koerant se blad en voorbladprent, dit maak 'n groter verskil as wat mens verwag. 
  5. Laat elke joernalis hul eie profiel skep en registreer onder die skool. 
  6. Redigeer die berigte voordat dit deur die joernaliste opgelaai word.
  7. Bestuur die aanlyn koerant en hou berigte so gebalanseerd en op datum as moontlik. 
  8. Maak alle leerders bewus van die aanlyn koerant en moedig hulle aan om deur OnsKan24 ingelig te bly. 


OnsKan24 Leerder Registrasie
WeCan24 Student Registration


Plaas jou nuusberig op OnsKan24
Uploading an article to WeCan24


Steps to place news on WeCan24

Schools who publish news on the WeCan24 platform will earn points in the evaluation of the school newspaper competition entries (see marking sheet on forms for loading).

WeCan24 is the platform that can take the school newspaper to another level. We are all familiar with electronic newsletters and Facebook pages where every school newspaper scoop is copied from. WeCan24 however is a new way of making the school newspaper relevant again. It is also quick and easy:

1.  Go to: www.wecan24.co.za

2.  Choose the “signup" option and register your school.

3.  Complete the information form and choose the "submit" option.

4.  Create stunning graphics on the newspaper pages and the front page. This has a greater impact than you would expect.

5.  Let every journalist create their own profile and register under the school.

6.  The news copy must be edited before being loaded by the journalists.

7.  Manage the online newspaper and keep the news well balanced and as up to date as possible.

8. Create awareness about the online newspaper among all learners and encourage them to stay informed through WeCan24.

In this way everybody in the school will be kept informed about the news in the school newspaper. WeCan24 offers every editor the opportunity to give their newspaper a facelift in more ways than one. For the learners, by the learners.

Stacks Image 19