Verbeter jou prestasie, een dag op 'n keer

ONS IS TANS BESIG MET DIE OPDATERING VAN DIE BLAD
WE ARE CURRENTLY BUSY TO UPDATE THIS PAGEStacks Image 1170

AANLYN REGISTRASIE - WINTER PROGRAM 2017 - UJ
ONLINE REGISTRATION - WINTER PROGRAMME 2017 - UJ

JULIE/JULY 2017
UNIVERSITEIT VAN JOHANNESBURG/UNIVERSITY OF JOHANNESBURG

AANLYN REGISTRASIE VIR BEELDSKOOL - BY DIE UNIVERSITEIT VAN JOHANNESBURG 3-6 JULIE 2017 - (
GRAAD 12 - AFRIKAANS)

ONLINE REGISTRATION FOR BEELDSKOOL - AT THE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG 3-6 JULY 2017 - (GRADE 12 - ENGLISH)


Druk die skakel hieronder indien jy aanlyn wil registreer vir Beeldskool aangebied in Afrikaans by die Universiteit van Johannesburg. U betaling kan egter nie aanlyn gedoen word nie. U sal hierna 'n direkte bank betaling moet maak by die bank, of deur middel van 'n elektroniese oordraag. Neem kennis dat hierdie registrasie alleenlik geldig sal wees indien u die bewys van betaling aan Beeldskool faks of e-pos en ons die betaling by die bank geverifieer het. Betaling details verskyn op die aanlyn vorm. Lees die instruksies sorgvuldig. KONTAK ons indien u hulp met die instruksies op die aanlyn vorm nodig het.

Click the link below if you wish to enter/register online for Beeldskool presented in English at the University of Johannesburg. Please take note that this online entry/registration does not provide a shopping cart facility. Once you have completed the online entry/registration, payment should be done by means of a direct bank payment or electronic fund transfer, in which case proof of payment has to be faxed or e-mailed to Beeldskool. Once we have received the proof of payment and verified the payment, then only this entry/registration will be valid. Payment details are explained on the online form. Read the instructions carefully. If you need help with the online form or instructions, please
CONTACT us.