Verbeter jou prestasie, een dag op 'n keer

NB! Indien u, nadat u hierdie aanlynvorm voltooi het, nie 'n outomatiese epos response ontvang nie, is dit 'n aanduiding dat u aanlyn inskrywing nie suksesvol is nie. Alternatiewelik kan u ons ook kontak by: skool@beeld.com
NB! After completing this online entry you should receive an automatic reply in your email client, if not, it implies that your online entry was not successful. Alternatively you can contact us at: skool@beeld.comBEELDSKOOL AANLYN INSKRYF/REGISTRASIE VORM VIR AFRIKAANSSPREKENDE LEERLINGE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA 9-13 JULIE 2018 - GRAAD 11

All die tabelle gemerk in ROOI is verpligtend. Maak seker dat u die vorm akkuraat voltooi. Beeldskool/DuxEdMedia sal nie vir foutiewe voltooiing/inligting aanspreeklik wees nie.
LEES DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES AAN DIE EINDE VAN DIE BLAD


Merk die datum/dae/klasse/vakke wat u kind gaan bywoon.

HIERDIE AANBIEDING IS VIR GRAAD 11 AFRIKAANSSPREKENDE LEERDERSNa aanleiding van graad waarin u kind is, merk nou die vakke wat hy/sy gaan bywoon. Let wel dat u keuse moet ooreenstem met die graad soos hierbo gemerk. U kan slegs een vak/item per dag kies!!!!


BEPALINGS EN VOORWAARDES: UNIVERSITEIT VAN PRETORIA 9-13 JULIE 2018 - GRAAD 11

Beeldskool bied ’n topgehalte opknappingskursus gedurende JULIE 2017 by die Universiteit van Pretoria se Geesteswetenskappe gebou aan. Die onderrigmedium is Afrikaans.
Gr. 11-leerder, besef jy jou gr. 11-uitslae is van kardinale belang vir universiteitsaansoeke? Gee jouself ’n voorsprong deur Wiskunde en Fisiese Wetenskappe by Beeldskool in Julie te kom bywoon.
Gr. 11’s sal goed afgerond word vir die eindeksamen waar werk hersien word. Matrikulant, jy kan jou kennis kom verbreed en nuwe insigte in jou Wiskunde, Fisiese Wetenskappe ontwikkel.

Alle Beeldskoolwinste word teruggeploeg in die Beeld In Onderwys program.
Voltooi sommer dadelik die meegaande aanlynvorm en stuur dit aan ons.
Ons sien daarna uit om jou by Beeldskool te verwelkom en jou doelwitte te help verwesenlik!

BEPALINGS EN VOORWAARDES

Betalings kan dan elektronies gedoen word – faks net bewys met inskryfvorm.
Beeld behou die reg om, indien daar in ’n sekere vak nie voldoende belangstelling is nie, dié betrokke vak se klasse te kanselleer.
Bespreek egter vroegtydig om teleurstelling te voorkom, want daar kan net ’n sekere aantal leerders per vak toegelaat word.
Leerders is vir hul eie vervoer, akkommodasie en kos verantwoordelik.
Kontak BIO vir nommers om vir akkommodasie te skakel, dit is leerders se verantwoordelikheid om die volle kursus waarvoor ingeskryf is, by te woon.
Verblyfre
ëlings is die ouer/wettige voog se verantwoordelikheid en Beeld in Onderwys neem geen verantwoordelikheid daarvoor nie.
Beeld aanvaar geen verantwoordelikheid vir leerders wat klasse vroeër verlaat/laat kom nie.
’n Studentenommer sal ter bevestiging aan jou toegeken word. Skakel ons ’n week voor die aanvang van klasse indien jy niks ontvang het nie.

Die bedrag wat u moet inbetaal, is volgens die skaal hieronder. Die aantal dae wat u gemerk het, kan op die tabel hieronder gelees word en dis die bedrag wat u dienovereenkomstig moet inbetaal by die betrokke bank met die volgende bankbesonderhede:

Absa-tjekrekening: 4048931283
Tak: 632005

Rekeninghouer: Media24
Verwysingsnr: Beeld KIOB en leerling se naam
Faks bewys van betaling aan:
087 942 7230 of

087 942 7227
E-pos: skool@beeld.com’n Vak se onderriggeldtyd bestaan uit vier 1.5 uur sessies per dag. Dus 6 uur onderrigtyd per dag vir die vakansie. Die koste per dag is:
1 Dag – R800
2 Dae – R1000
3 Dae – R1200
4 Dae – R1300
5 Dae - R1500
6 Dae - R1700
7 Dae - R1900
8 Dae - R2100
9 Dae - R2300
10 Dae - R2500
11 Dae - R2700
12 Dae - R2900
13 Dae - R3100
14 Dae - R3300

Hierdie aanlyn inskrywing is ongeldig indien bewys van betaling nie per e-pos of faks aan Beeldskool gestuur word nie!!!!
Onthou om u betaling te maak!!!! Die studente nommer sal aan u gestuur word sodra ons die bewys van betaling ontvang het en u betaling met die bank geverifieer is. Indien u nie hierdie aanlynvorm verstaan nie, kan u ons skakel, of u kan die inskrywingsvorms aflaai by die skakel "Aflaai vorms" en die protokol op die vorm volg. In enige dispuut, sal die Aflaai Vorms gebruik word vir beslegtiging. Dit sal egter nie bykomende inligting op die blad uitsluit nie. Die aanlyn vorm is vir u gerief. Let wel, ons maak tans nie voorsiening vir aanlyn betalings nie. U moet 'n direkte bankdeposito maak en die bewys aan ons epos of faks.