Verbeter jou prestasie, een dag op 'n keer

ROOSTER - NBT 2019
SCHEDULE - NBT 2019


NBT ROOSTER 2019 - TUKKIES (UNIVERSITEIT VAN PRETORIA) KAMPUS

NBT ROSTER 2019 - TUKS (UNIVERSITY OF PRETORIA) CAMPUS

Om af te laai, kliek asseblief op die onderstaande skakels
To download, please click on the links below

Die rooster kan afgelaai word deur leerders wat belangstel om die Beeld in Onderwys NBT Voorbereidingsprogram by Tukkies kampus (Universiteit Van Pretoria) by te woon - aangebied in Afrikaans en Engels
This roster can be downloaded by learners who would like to attend Beeld in Onderwys Preparatory NBT programme presented in English/Afrikaans at TUKS (University of Pretoria)


INSKRYWINGSVORMS/ENTRY FORMS


NBT REGISTRASIEVORM 2019 - TUKKIES (UNIVERSITEIT VAN PRETORIA) KAMPUS
NBT ENTRY FORM 2019 - TUKS (UNIVERSITY OF PRETORIA) CAMPUS

Om af te laai, kliek asseblief op die onderstaande skakels
To download, please click on the links below
Die Inskrywingsvorm kan afgelaai word deur leerders wat belangstel om die Beeld in Onderwys NBT Voorbereidingsprogram by Tukkies kampus (Universiteit Van Pretoria) by te woon - aangebied in Afrikaans en Engels.
This entry form can be downloaded by learners who would like to attend Beeld in Onderwys Preparatory NBT programme presented in English/Afrikaans at TUKS (University of Pretoria)


NBT PROGRAM 2019 - TUKKIES (UNIVERSITEIT VAN PRETORIA) KAMPUS
NBT PROGRAMME 2019 - TUKS (UNIVERSITY OF PRETORIA) CAMPUS