DuxEdMedia - Boeke Aankope
edgeOUERBEWUSMAKING

Hier word gefokus op die waarde van die koerant met Beeldslim en Beeld Wiskunde boekies.

Boekies met pret koerantaktiwiteite word uitgegee en is baie gewild!

Dit help ouers om leerlinge met skoolgereedheid te help en ‘n stewige Wiskundegrondslag vir die kinders te verseker.

Hoe belangrik dit is om kinders aan nuuswaardighede bloot te stel (koerant en TV):

- Ontgin nuus saam met die kind en verstewig gesinsbande
- Lei tot interessante gesprekke
- Ontwikkel kritiese denke: vorm menings, redeneer en debatteerGEMEENSKAP BEMAGTIGING

Gemeenskapsprojek Bemagtiging van nie-moedertaalsprekers om Afrikaans te bemeester. Onderwysers word opgelei om die koerant in die klas te gebruik en leerlinge gebruik die koerant om Beeld in Onderwys werkboeke te voltooi. Die ATKV borg die projek deurlopend.

LEERMATERIAAL

Leermateriaal vir September leesmaand en klasgebruik

Internasionale geletterdheidsdag is op 8 September - Beeld bied altyd oulike werkkaarte wat met behulp van Beeld voltooi word - titels beskikbaar vir:

Graad R-3 Woordpret vir wysneusies/ Sokkerkoors/ Sportpret Word Woordwys/ Koeranttaal

4-6 Koeranttaal/ Toor met taal/ Laat wapper jou vlag/ Pale toe 7-9 Local is lekker

My Storie (leesopdragte oor leerders se persoonlikheid, belangstellings, doelwitte)

Koerantwoorde bring antwoorde/ Laat wapper jou vlag

8-9 Leespaspoort/ Lees-CV paspoort (help met beroepskeuse)

Togs en Tekkies vir taal, Doen goed, voel goed.

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe werkboek

Koerant met minister se begroting - is deel van die kurrikulum en ook
baie gewild by skole. Koerantnuus.