DuxedMedia - Kompetise Uitslae
BOODSKAP VANAF DIE BESTUURSHOOF/DE


Beeld en Beeld in Onderwys wil hiermee dank betuig aan al die deelnemers wat aan die onderskeie kompetisies deelgeneem het. Die waarde van u deelname kan nie net gemeet word aan die uitslag van die betrokke kompetisies nie, ook nie aan die posisie wat u verwerf het nie. Die waarde van u deelname is gesetel in u dryfkrag om u produk telkens te verbeter en te meet aan aan ander mededingers. Die kompetisie is inderdaad straf en skole se produkte toon jaarliks 'n toename in kwaliteit. Die waarde van u skoolkoerant l
ê in besonder daarin om u skoolgemeenskap se stem te laat hoor deur u skoolkoerant. Dit bied ook die geleentheid aan leerders om nie net uitdrukking te gee aan hulle denke nie, maar ook aan hulle kreatiwiteit, gevoelens, gedagtes, menings en intellektuele talent.

Deelnemers moet asseblief op die daarop let dat die inskrywings aan verskeie kriteria moes voldoen soos elders op die webtuiste gespesifiseer word. Sommige skole het puik produkte ingeskryf vir die skoolkoerantkompetisie, maar waarskynlik vergeet om die sakeplan saam in te dien. Aangesien die sakeplan 'n aansienlike gewigsfaktor het, het dit gevolglik die posisie van talle inskrywing verskuif.