DuxEdMedia - National Benchmark Tests (NBT) - Beeld in Onderwys


edgeKENNISGEWINGVANWEË DIE GRENDELTYD REGULASIES EN DIE VEILIGHEID VAN ONS LEERDERS, WORD NBT INTERAKTIEF AANLYN AANGEBIED VIR 2020. VOLG ASSEBLIEF DIE SKAKEL HIERONDER VIR REGISTRASIE


NOTICE


DUE TO THE LOCKDOWN REGULATIONS AND SECURING THE SAFETY OF OUR LEARNERS, NBT CLASSES WILL BE PRESENTED ON AN INTERACTIVE ONLINE PLATFORM DURING 2020. PLEASE FOLLOW THE LINK BELOW TO REGISTER
NBT

METAKOGNITIEWE VOORBEREIDING

Kliek asseblief op onderstaande link vir registrasie:

NBT REGISTRASIEVoornemende studente wat vir die eerste keer inskryf by Suid-Afrikaanse Universiteite skryf NBT toetse (National Benchmark Tests). Derhalwe benodig studente aan Universiteite denkvaardighede wat aansienlik verskil van wat op skoolvlak benodig word. Hierdie kursus het ten doel om voornemende studente bloot te stel aan die soort vaardighede wat benodig word vir Universitêre studies.


NBT

META-COGNITIVE PREPARATION

Please click on the link below for registration:

NBT REGISTRATION
All students entering any University in SA for the first time have to write the National Benchmark Tests (NBT). Meta-cognitive skills needed at University level differs significantly from the skills required at school level. The purpose of this course is to assist students to acquire some of the meta-cognitive skills needed to study more effectively.