Verander jou wêreld, een dag op 'n keer


edge


NBT

METAKOGNITIEWE VOORBEREIDING

KENNISGEWING: Ons het die nuwe datums (2020) vir NBT opgelaai. Die datums vir ons ander programme is op ons kalender beskikbaar maar ook elders op hierdie webtuiste -
kliek hier vir die kalender
kliek hier vir NBT elektroniese inskrywing
kliek hier vir NBT aflaaivorms


Voornemende studente wat vir die eerste keer inskryf by Suid-Afrikaanse Universiteite skryf NBT toetse (National Benchmark Tests). Derhalwe benodig studente aan Universiteite denkvaardighede wat aansienlik verskil van wat op skoolvlak benodig word. Hierdie kursus het ten doel om voornemende studente bloot te stel aan die soort vaardighede wat benodig word vir Universitêre studies.


NBT

META-COGNITIVE PREPARATION

NOTICE: We have uploaded the new NBT timeframes (2020) onto the website. The dates for other programs are available on our calendar and elsewhere on this website -
download the calendar here
click here to enroll electronically
download our NBT forms here

All students entering any University in SA for the first time have to write the National Benchmark Tests (NBT). Meta-cognitive skills needed at University level differs significantly from the skills required at school level. The purpose of this course is to assist students to acquire some of the meta-cognitive skills needed to study more effectively.


PROGRAM

Dag 1 (6 UUR)


Verwelkoming; Kwantitatiewe geletterdheid; Kwantitatiewe geletterdheid oefentoets Terugvoer: Kwantitatiewe geletterdheid oefentoets; Basiese wiskundige vaardighede; Basiese wiskundige vaardighede en oefentoets terugvoer; Eksponente en logaritmes Analitiese meetkunde; Funksies en grafieke; Oefenvrae; Euklidiese meetkunde; Euklidiese meetkunde; oefenvrae
PROGRAMME

Day 1 (6 HOURS)

Welcome and introduction; Quantitative Literacy; Quantitative Literacy Mock Test; Feedback: Quantitative Literacy Test; Basic Maths Concepts;Basic Maths Concepts; Basic Maths Concepts Mock Test and Feedback; Exponents and Logarithms; Co-ordinate Geometry; Functions and Graphs; Practice Questions; Euclidean Geometry; Geometry Practice Questions Trigonometry; Trigonometry Practice; Questions


Dag 2 (6 UUR)

Trigonometrie; Trigonometrie oefenvrae;Wiskunde olimpiade strikvrae; Strikvrae oefentoets en terugvoer; Inleiding: Kwalitatiewe analise; Taal in konteks; Oefentoets: Kwalitatiewe analise (Engels en Afrikaans); Terugvoer: Kwalitatiewe analise oefentoets; Woordeskat uitbreiding Woordeskat oefentoets en terugvoer (Engels en Afrikaans); Differensiaalrekening en oefenvrae; Algemene wiskundige vaardighede; Afsluiting
Day 2 (6 HOURS)

Maths Trap Questions; Test: Maths Trap Questions; Feedback: Maths Trap Questions Introduction: Qualitative Analysis; Language in Context; Practice Test: Qualitative Analysis (English and Afrikaans); Feedback: Qualitative Analysis Test Vocabulary Enrichment Skills; Vocabulary Test and Feedback (English and Afrikaans); Calculus Calculus Practice Questions; General Maths Test Skills; Conclusion