NB! Indien u, nadat u hierdie aanlynvorm voltooi het, nie 'n outomatiese epos response ontvang nie, is dit 'n aanduiding dat u aanlyn inskrywing nie suksesvol is nie. Alternatiewelik kan u ons ook kontak by: skool@beeld.com
NB! After completing this online entry you should receive an automatic reply in your email client, if not, it implies that your online entry was not successful. Alternatively you can contact us at: skool@beeld.com
NBT VERRYKINGSKURSUS: AANLYN INSKRYF/REGISTRASIE VORM VIR AFRIKAANSSPREKENDE LEERLINGE (UNIVERSITEIT VAN PRETORIA): 27-28 Maart, of 27-28 Junie, of 25-26 September 2020

Al die tabelle gemerk met 'n ROOI * is verpligtend. Maak seker dat u die vorm akkuraat voltooi. Beeld in Onderwys/DuxEdMedia sal nie vir foutiewe voltooiing/inligting aanspreeklik wees nie.

LEES DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES AAN DIE EINDE VAN DIE BLAD

LET WEL: HIERDIE KURSUS IS ONAFHANLIK EN HET TEN DOEL OM METAKOGNITIEWE DENKVAARDIGHEDE TE ONTWIKKEL MET DIE OOG OP VERDERE STUDIES, NBT-TOETSE EN EKSAMENS.

REGISTREER ASSEBLIEF OP DIE ONDERSTAANDE SKAKEL VIR NBT:
https://www.ebeeldskool.co.za/nbtregistrasie/Merk die datums wat u kind gaan bywoon. Let wel dat die NBT verrykingsprogram oor twee dae strek.

Merk eers die graad waarin u kind is

Merk nou die tweedag opsie!!!!
U tweedag opsie kan of Maart, of Junie, of September wees. Hou in gedagte dat die inhoud dieselfde sal wees tussen die drie opsies. Teen addisionele koste kan u egter weer later 'n opsie kies indien u die program wil herhaal.

Beeld in Onderwys bied ook Beeldskool aan en inskrywings daarvoor is elders op die webtuiste beskikbaar.BEPALINGS EN VOORWAARDES: (UNIVERSITEIT VAN PRETORIA):
27-28 Maart, of 27-28 Junie, of 25-26 September 2020

Beeld in Onderwys bied 'n tweedag metakognitiewe denkvaardighede en verrykingskursus aan met die oog op voorbereiding vir NBT, verdere studies en eksamens. Die onderrigmedium is Afrikaans en Engels.

Alle winste word teruggeploeg in die Beeld In Onderwys program.
Voltooi sommer dadelik die meegaande aanlynvorm en stuur dit aan ons.
Ons sien daarna uit om jou by hierdie Beeld in Onderwys aanbiedinge te verwelkom en jou doelwitte te help verwesenlik!

BEPALINGS EN VOORWAARDES

Betalings kan dan elektronies gedoen word – faks net bewys met inskryfvorm.
Beeld behou die reg om, indien daar in ’n sekere groeperings nie voldoende belangstelling is nie, dié betrokke klasse te kanselleer.
Bespreek egter vroegtydig om teleurstelling te voorkom, want daar kan net ’n sekere aantal leerders per groepering toegelaat word.
Leerders is vir hul eie vervoer, akkommodasie en kos verantwoordelik.
Dit is leerders se verantwoordelikheid om die volle kursus waarvoor ingeskryf is, by te woon.
Verblyfre
ëlings is die ouer/wettige voog se verantwoordelikheid en Beeld in Onderwys neem geen verantwoordelikheid daarvoor nie.
Beeld aanvaar geen verantwoordelikheid vir leerders wat klasse vroeër verlaat/laat kom nie.
’n Studentenommer sal ter bevestiging aan jou toegeken word. Skakel ons ’n week voor die aanvang van klasse indien jy niks ontvang het nie.

Die bedrag wat u moet inbetaal, is volgens die skaal hieronder. Die aantal dae wat u gemerk het, kan op die tabel hieronder gelees word en dis die bedrag wat u dienooreenkomstig moet inbetaal by die betrokke bank met die volgende bankbesonderhede:

Absa-tjekrekening: 4048931283
Tak: 632005

Rekeninghouer: Media24
Verwysingsnr: KIOB(NBT) + leerling se naam
Faks bewys van betaling aan:
087 942 7230 of

087 942 7227
E-pos: skool@ebeeldskool.co.zaDie onderrigtyd is 6 uur per dag. Die koste per tweedag opsie is:

Tweedag program: R1700-00 (R850-00 per dag)

Hierdie aanlyn inskrywing is ongeldig indien bewys van betaling nie per e-pos of faks aan Beeld in Onderwys gestuur word nie!!!!
Onthou om u betaling te maak!!!! Die studente nommer sal aan u gestuur word sodra ons die bewys van betaling ontvang het en u betaling met die bank geverifieer is. Indien u nie hierdie aanlynvorm verstaan nie, kan u ons skakel, of u kan die inskrywingsvorms aflaai by die skakel "Aflaai vorms" en die protokol op die vorm volg. In enige dispuut, sal die Aflaai Vorms gebruik word vir beslegtiging. Dit sal egter nie bykomende inligting op die blad uitsluit nie. Die aanlyn vorm is vir u gerief. Let wel, ons maak tans nie voorsiening vir aanlyn betalings nie. U moet 'n direkte bankdeposito maak en die bewys aan ons epos of faks.